Korsordslexikon för korsordslösare !Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

märks vinets verkan i - Korsord Hjälp


Vad betyder asp

Substantiv

1. (träd) en art (Populus tremula) inom växtfamiljen videväxter (Salicaceae); individ av arten asp
På gården hade vi en asp som var riktigt rolig att klättra i, om man lyckades ta sig upp i den.


2. (fiskar) en art (Aspius aspius) inom fiskfamiljen karpfiskar (Cyprinidae); individ av arten mört

3. (kemi) kortform av asparaginsyraKorsordshjälp & korsordslexikon