Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Mamma Mu - Korsord Hjälp


Vad betyder ko

Substantiv

1. (vuxen) hona av däggdjursarten nötkreatur, Bos taurus, vilken hålls som boskap och som har kalvat, det vill säga fött en avkomma och därför producerar mjölk
Pigorna måste gå upp tidigt för att mjölka korna. Meronymer: juver, spenar Kohyponymer: kalv, tjur


2. (vardagligt) nötkreatur; individ av arten Bos taurus, oavsett kön och ålder
Hyponymer: tjur, kalv, kviga, oxe, ko (hona) Hyperonymer: boskap, fä, kreatur Fraser: (idiom) dum som en ko, helig ko, ingen ko på isen


3. hona av ett av ett flertal större däggdjur, huvudsakligen slidhornsdjur
Hyponymer: getko, renko, älgko

Korsordshjälp & korsordslexikon