Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Oense - Korsord Hjälp


Vad betyder oenig

Adjektiv

1. (om två eller flera parter) inte eniga, inte överens, som har olika uppfattningar eller önskningar
De är oeniga om vem som skall betala för eventet. Rätten var oenig.

Korsordshjälp & korsordslexikon