Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Reveal a secret - Korsord Hjälp


Vad betyder avslöja

Verb

1. se till att något blir känt (speciellt om något som avsiktligt hållits eller varit dolt), bringa i dagen, bringa i ljuset
Han lyckades efter några veckor avslöja fusket vid tillverkningen. Inbrottstjuven avslöjades när han försökte rymma. Du får inte avslöja vad hon skall få i present! Besläktade ord: avslöjande Jämför: avtäcka, blotta, demaskera, dra fram, exponera, förråda, ge uttryck åt, genomskåda, komma underfund med, lägga i dagen, meddela, påvisa, rulla upp, röja, yppa, uppenbara, uppmärksamma, visa sig som, uppvisa

Korsordshjälp & korsordslexikon