Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Rörelse av information - Korsord Hjälp


Vad betyder flöde

Substantiv

1. framströmmande, flödande av vätska (särskilt vatten); något som rinner, flödar, strömmar eller flyter fram
Flödena minskar nu i alla oreglerade vattendrag.


2. (fysik) mått på en kvantitet som passerar en viss yta under en viss tid

3. (matematik, av ett vektorfält genom en yta) värdet av flödesintegralen av vektorfältet över ytan
Beräkna flödet av vektorfältet (x^2, y, y) ut genom enhetssfären.


4. (matematik, till ett vektorfält f: ℝⁿ → ℝⁿ) en funktion φ: ℝ×ℝ → ℝ sådan att t ↦ φ(tx) är den maximala integralkurvan till f med φ(0, x) = x
Bestäm flödet till vektorfältet.

Korsordshjälp & korsordslexikon