Korsordslexikon för korsordslösare !Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Rytmiskt slag - Korsord Hjälp


Vad betyder dunka

Verb

1. ge dovt, vanligen upprepat genljud

2. slå hårt, vanligen upprepade gånger, så att ett dovt ljud uppstår
Fraser: dunka i ryggen Se även: ryggdunkning


3. plastiskt bearbeta ett gjutgods av metallurgiskt slag, till exempel en kuts eller en göt

4. (basket) greppa korgen och samtidigt placera bollen i den

5. (lekar, kurragömma) meddela att en viss gömmare är funnen och därmed försätta henom ur spel

6. (utbildning, studieteknik) studera fruktansvärt hårt under press, oftast genom vevning av stora mängder artiklar eller case
Jag har inte tid, jag måste dunka artiklar.
Korsordshjälp & korsordslexikon