Korsordslexikon för korsordslösare !Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Skiner på oss - Korsord Hjälp


Vad betyder sol

Substantiv

1. (astronomi) relativt vanlig typ av gul stjärna, särskilt om planeter kretsar kring denna, och speciellt ofta om stjärnan som jorden kretsar kring, då vanligen i bestämd form solen
Solen lyser starkt. 1815: Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter, Carl Gustaf af Leopold: Och solarne gå ner och opp.


2. solsken; det att en sol (synligt) lyser (vanligen sett från en planet), själva ljuset eller område som blir belyst av solsken
I solen är det 16000 grader varmt, men i skuggan bara 10000 grader.


3. (musik, oböjligt) en stavelse som används vid solmisation för att representera den tredje tonen i en durskala
Jämför: do, re, mi, fa, la, ti
Korsordshjälp & korsordslexikon