Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Sövande medel - Korsord Hjälp


Vad betyder eter

Substantiv

1. (fysik, ålderdomligt) osynlig, flyktig substans som uppfyller universums alla hörn

2. (bildligt) det område eller de mottagare som kan nås av en viss radio- eller tv-sändning
Varsågod, etern är din.


3. (naturfilosofi) den renaste formen av materia

4. (kemi) kortform för dietyleter, ett slags färglös och flyktig vätska med stark lukt

5. (kemi, vanligen i plural) typ av organisk förening som bildas när vatten tas bort från alkoholer och ketoner
Korsordshjälp & korsordslexikon