Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Typ av buske som växer på torvmark - Korsord Hjälp


Vad betyder ljung

Substantiv

1. en växtart (Calluna vulgaris), i familjen ljungväxter (Ericaceae); individ av denna art
1895: Vildmarks- och kärleksvisor, Karl Axel Karlfeldt: Ljung du fagra / på hedar magra, / min bästa blomma i barndomsår!


2. någon av de växtarter inom familjen ljungväxter (Ericaceae); individ av dessa arter
Korsordshjälp & korsordslexikon