Korsordslexikon för korsordslösare !Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Utmaning - Korsord Hjälp


Vad betyder problem

Substantiv

1. tillstånd som inte är bra och som bör åtgärdas, och som vanligtvis går att lösa på något sätt
Den ökande mängden avfall är ett stort problem. Vad skall vi göra åt det? Jag hade lite problem med bilen, men det ordnade sig visst.


2. intellektuell frågeställning
Problemet med medvetandet förefaller ogreppbart.


3. övningsuppgift /i skolbok etc./
Har du löst problem 1-5 i övningshäftet?
Korsordshjälp & korsordslexikon