Korsordslexikon för korsordslösare !




Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Vann Borg många - Korsord Hjälp


Vad betyder set

Substantiv

1. uppsättning, sammanhörande grupp

2. (vissa bollsporter, dart) del av match

Verb

3. placera; ställa, sätta, lägga

4. bestämma (t.ex. genom förhandling)

5. sätta (en inställning); ställa in
I set the alarm at 6 am.


6. försänka

7. duka (ett bord)

8. stelna, stanna

9. (om en himlakropp) gå ned under horisonten

Adjektiv

10. redo, i ordning, klar, färdig

11. bestämd i sina åsikter

12. bestämd; fast besluten

13. förbestämd

14. stel, fast i sina former

15. (litteratur, film) som utspelar sig
The movie is set in the present. Filmen utspelar sig i nutid.





Korsordshjälp & korsordslexikon