Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Yta på jorden - Korsord Hjälp


Vad betyder mark

Substantiv

1. det som man går på utomhus; jordyta
Jag tappade min plånbok på marken. Löven dalade sakta till den släta marken. kuperad mark Jag ska gräva en grop i marken.


2. landområde (i naturtillstånd) (ofta med avseende på naturförhållanden) (även bildligt)
Det har .. gällt att bearbeta opinionen bland personalen, och den är hårdbru­ten mark. WÄGNER Norrt. 96 (1908). skog och mark skogig mark


3. mark (ovan) betraktat som någons egendom
Området mellan vägen och ån är min mark. Det är förbjudet att på stadens vida marker ...


4. (ålderdomligt) tecken, märke, bevis

5. (kortspel) tecken om vilken färg man är stark eller svag i

6. viktenhet (för mynt och handel)

7. benämning på den tidigare valutan i olika utländer (bl.a. i Finland och Tyskland innan de bytte till euro) och förr även i Sverige
Jag växlar in alla mina mark.


8. märken som representerar vinst och förlust; spelmark
Jag blev av med alla mina marker, och således alla mina satsade pengar.

Korsordshjälp & korsordslexikon