Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Yttre kant - Korsord Hjälp


Vad betyder omkrets

Substantiv

1. (geometri) en sluten kurva som går runt en figur i ett koordinatsystem; i synnerhet längden av denna kurva
Omkretsen av en cirkel med radien r är lika med 2πr.


2. omgivningar; området inom ett visst avstånd (radien) runt en plats
Inom en mils omkrets

Korsordshjälp & korsordslexikon