Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 14 synonymer till akt argument

Synonymer till argument

Vad betyder argument

Substantiv

1. bit information (skäl) som används för att motivera/styrka en slutsats
Vad har ni för argument för er slutsats att förbjuda all rökning?


2. (oberoende) variabel, komponent (inom några specifika användningsområden såsom grammatik, matematik, logik)

3. (lingvistik) (verbargument) fras som står i syntaktisk relation till verbet i en sats (t.ex. subjekt, objekt)

4. (matematik, programmering) indata till en funktion
Sinusfunktionen tar endast ett argument, medan permutationsfunktionen tar två.


5. (matematik) det ena av de två reella tal som krävs för att ange ett entydigt komplext tal på polär form; vinkeln mellan x-axeln och den räta linjen mellan origo och det komplexa talet inritat i ett komplext talplan; argumentet av betecknas
Argumentet för 1 + i är lika med π/4.En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.