Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 120 synonymer till akt grund

Synonymer till grund

Vad betyder grund

Substantiv

1. plats med lågt vattendjup
Fraser: (konkreta) gå på grund; stöta på grund; komma av grundet Fraser: (idiom) gå på grund - misslyckas


2. underliggande konstruktion (ofta i form av ett skikt) på vilken något kan placeras

3. (bildligt) enklare kunskaper eller färdigheter som krävs för att bygga på
Kan du grunderna inom matematisk analys? Fraser: ligga till grund för, lägga en grund för, lägga grunden till


4. något som orsaksmässigt måste existera eller inträffa innan något annat kan existera eller inträffa
Grunden till ett inbördeskrig finns redan. Fraser: på grund av, på goda grunder


5. det nedersta eller innersta av något
Fraser: till grunden, gå till grunden med, i grund, i grund och botten


Adjektiv

6. som har ett lågt djup
Bassängen är grund.En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.