Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 21 synonymer till akt böra

Synonymer till böra

Vad betyder böra

Verb

1. (modalt hjälpverb) åligga att ta till handling; ska lämpligen; rekommenderas att
Eftersom vädret är kyligt idag bör du nog inte gå ut i kortbyxor. Det borde vara möjligt att komma fram till en sådan lösning. Han har inte gjort det som han har bort. Användning: Jämför med ordet "ska" som innebär ett tvingande: "Du ska inte gå ut i kortbyxor", vilket är liktydigt med "Jag förbjuder dig att gå ut i kortbyxor". Användning: Enligt Myndigheternas föreskrifter: Handbok i författningsskrivning (Ds 1998:43, s. 105) anses en regel som innehåller ordet "bör" vara bindande i en svensk författningstext i bemärkelsen att det måste finnas särskilda skäl för att det ska vara tillåtet att avvika från regeln. Handboken hänvisar i samband med denna juridiska tolkning av ordet till prop. 1983/84:119 s. 6 (som i sin tur återger resonemang från prop. 1975/76:112 s. 66).Liknande Ord

En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.