Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 74 synonymer till akt

Synonymer till

Vad betyder

Adjektiv

1. (endast i plural) bara några; ett litet antal
Det är passagerare som vet hur de borde agera vid en olycka. Användning: Superlativformen färst används sällan. Formen finns sedan länge men har fallit i glömska. Formen är språkriktig och fyller en lucka i det svenska språket; jämför med illa, värre, värst. Språkvetare uppmuntrar användning av ordet för att få in det i språket igen. Fraser: få till antalet, inte så få, några få, som få


Pronomen

2. bara några, ett litet antal, en liten mängd
Många äro kallade, men utvalda.


Verb

3. erhålla, motta, bekomma, vinna; bli given
Kan inte jag den där glaskulan av dig? Finge jag löneförhöjning, skulle jag flyga direkt till Mallorca. Jag fick ett 'nej' på ansökan.


4. (modalt hjälpverb) tillåtas eller måste
Fordon får inte åka i högre hastighet än 30 km/tim. Om du uppför dig på ett olämpligt sätt så får du inte vara här utan då får du gå hem. Du får klottra på väggarna men du får lova att sanera ditt klotter efter dig!


5. orsaka; göra så att eller se till att någon utför en handling eller att något händer
Det tog ett tag, men jag fick dem att rensa bort ogräset till slut. Jag kan inte henne att skratta. Vanliga konstruktioner:någon att göra någonting


6. (ofta med någon preposition) lyckas med något
Jag får inte upp låset - det har rostat fast.


7. komma fram till (ett svar)
Vad fick du för resultat på den första frågan?


8. bli sjuk; dra på sig en sjukdom
1894: "Blåsippan" (sång), Anna Maria Roos: Blåsippor aldrig snuva . Än få ni gå med strumpor och skor, Än är det vinter kvar, säger mor.


9. fånga (fisk, byte, brottslingar)

10. lura, få någon att gå på ett trick
Haha, där fick jag dig allt!


11. (regionalt Götaland och i finlandssvenska, tempusbildande hjälpverb) hinna med
Skönt att jag fick diskat innan svärmor kom instormandes.En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.