Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 11 synonymer till akt fåfänga

Synonymer till fåfänga

Vad betyder fåfänga

Substantiv

1. överdriven omsorg om sitt utseende, om det yttre, i syfte att bli uppmärksammad eller imponera på andra; (religion) enligt den kristna läran, en av de sju dödssynderna (inom ramen för högmod)
Jämför: flärd, flärdfullhet, prålsjuka, inbilskhet, egenkärlek, högfärd, högmod, övermod, storhetsvansinne, förmätenhet Hyperonymer: dödssynd Kohyponymer: övriga dödssynderna: girighet, vällust, avund, frosseri, vrede, lättja Smycken tilltalar vår fåfänga. Några vackra smycken och en spegel räcker för att bli vacker. Människans klädedräkt återspeglar inte bara klädmodet, utan också värderingar, social status och inte så sällan hennes fåfänga. 1887: Blad ur min tänkebok, Zacharias Topelius: Kristus säger om de högt uppburna: »De hafva fått sin lön». De hafva upplefvat sitt kapital, fått ut hvad de sökt, den försvinnande njutningen af en smickrad fåfänga, äran i dag och glömskan i morgon.


2. (ålderdomligt) paviljong eller lusthus i en trädgård eller en park

Adjektiv

3. böjningsform av fåfäng


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.