Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 15 synonymer till akt benåda

Synonymer till benåda

Vad betyder benåda

Verb

1. medelst specifikt ingripande (av president, kung, regering eller liknande) befria en dömd person från återstående straff (eller mildra straffet)
Kungen benådade honom bara dagar före den planerade avrättningen.Liknande Ord

befria från straff , begåva, eftergiva, eftergiva ett straff , efterskänka, förskona, förunna, ge, ge amnesti , låta nåd gå före rätt , skona, skänka, stryka, tilldela

En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.