Lexikon för svenska synonymer!




Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 29 synonymer till akt tilldela

Synonymer till tilldela





Vad betyder tilldela

Verb

1. spara för senare tillfälle eller användning; reservera, dedikera
Jag har tilldelat bildbehandlingsprogrammet trettio procent av datorns RAM-minne.


2. bestämma ett värde genom att mäta upp eller rita upp; jämför avsätta

3. fördela en uppgift eller roll
Jag har tilldelat dig rollen som ansvarig för uppgiften.



En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.