Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 20 synonymer till akt förläna

Synonymer till förläna

Vad betyder förläna

Verb

1. (om makthavare i äldre tider) tilldela eller överlämna län, förläning, hemman, slott eller liknande till någon som arvode eller betalning för utförd tjänst

2. (formellt, högtidligt eller poetiskt) ge, skänka, begåva, beskära
Vanliga konstruktioner: förläna ngn ngt, förläna ngt åt ngn/ngt 2012: Ulysses, James Joyce, översatt av Erik Andersson: Törhända var det detta, en aldrig förverkligad kärlek, som stundvis åt hennes milda anletsdrag skänkte en förlöst betydelsediger spänning, som åt de vackra ögonen förlänade en egendomlig längtan, något som få kunde motstå. Hans Majestät Konungen har behagat förläna Eder sin medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band för betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv. De kungligas närvaro förlänade glans åt högtidligheterna.En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.