Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 9 synonymer till akt diskrepans

Synonymer till diskrepans

Vad betyder diskrepans

Substantiv

1. olikhet, avsaknad av likhet
Om diskrepans råder saknas det samband mellan teori och praktik.


2. avvikelse, skillnad
2010: Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009/2010, Saco-S-rådet vid Linköpings universitet: Den ovan noterade diskrepansen mellan budget och bokslut orsakar sannolikt onödig stress...


3. inkonsistens


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.