Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 99 synonymer till akt form

Synonymer till form

Vad betyder form

Substantiv

1. behållare vid bakning eller gjutning för att ge det skapade en viss utformning
Häll smeten i formar och lägg de in i ugnen. När man bakar sockerkaka behöver man en form.


2. (om rumsobjekt) ett föremåls (eller annat rumsobjekts) yttre utformning, gestaltning
Fotbollen har en rund form.


3. (om något abstrakt, såsom idé, känsla, handling e.d.) särskilt sätt varpå något abstrakt kommer till uttryck eller ger sig till känna eller försiggår
Djävulen tog formen av ett sjöodjur för att bedraga folket. Kanske återuppstår vi i någon form? Besvären yttrar sig i form av små blåsor. Bolaget fick en ny vd i form av Niklas Niklasson. Analysera såväl novellens innehåll som dess form (t.ex. komposition, språk, stil o.s.v.).


4. särskild typ av ett visst överbegrep, som kommer till uttryck i en grupp individuella ting
Fastighetsägare använder sig av någon form av varningssystem. Jag tänker aldrig acceptera våld i någon form.


5. inom botanisk systematik en taxonomisk rang under art, underart och varietet; förekommer ej (längre) inom zoologin
Denna typ av styvmorsviol heter "Viola tricolor form maritima". Varianter: f. Användning: När man anger vetenskapliga namn i brödtext är det brukligt att kursivera släkte, art, eventuell underart och varietet, etc. Däremot kursiverar man inte den (förkortning för) beteckning som specificerar respektive rang. Exempel: "Acanthocalycium spiniflorum form klimpelianum" (violsjöborrekaktus). Dessutom är förkortningen f. i dessa fall förmodligen vanligare än det utskrivna ordet.


6. (om uppförande) fastställda eller allmänt godtagna formella regler eller föreskrifter för hur man skall uppträda eller gå till väga, vedertagna umgängesregler
Du får kritisera min åsikt och jag får kritisera din - så länge det sker under hövliga former För formens skull vill vi påminna om att examensarbetet är en offentlig handling.


7. den (hos en människa) för tillfället fysiska och psykiska prestationsförmågan
Jämför: disposition, kapacitet, ork, skick, tillstånd, vigör Han är inte i form för att spela fotboll. Vad gör du för att hålla dej i form? Fraser: (konkreta) vara i (fin/god) form; vara ur form; komma/hålla sig i form; toppa formenEn synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.