Lexikon för svenska synonymer!


Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 89 synonymer till akt ordning

Synonymer till ordning
Vad betyder ordning

Substantiv

1. (endast grundform) regelbundet inbördes förhållande mellan olika föremål, personer, händelser eller mer abstrakta företeelser
Fraser: vara i sin ordning


2. allmänna förhållanden i enlighet med bestämda regler, lagar e.d., eller i enlighet med vanlig praxis, bruk, sed, e.d.
Fraser: (konkreta) den allmänna ordningen; upprätthålla/störa/återställa ordningen Fraser: (idiom) lag och ordning; vän av ordning


3. (endast grundform) lämpligt skick för användning
Kan du få ordning på trädgården? Kan du göra i ordning lite fika? Vanliga konstruktioner: få ordning på, göra i ordning


4. bestämd följd, uppställning e.d.
Fraser: i tur och ordning


5. (inplacering i) kategori eller grupp som något tillhör med hänsyn till storlek, komplexitet, värde e.d., efter nivå på rangskala
Fraser: av första ordningen, av en högre ordning, av en lägre ordning


6. (biologi) taxonomisk rang mellan klass och familj inom den biologiska systematiken

7. (matematik, om en term i ett polynom) det tal, som anger summan av variablernas potenser
Polynomet har två termer av ordning 5, nämligen och .


8. (matematik, om en differentialekvation) det tal, som anger det största antal konsekutiva derivator som tas av den obekanta funktionen
Ekvationen är ett exempel på en andra ordningens differentialekvation.En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.