Lexikon för svenska synonymer!


Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 54 synonymer till akt tur

Synonymer till tur
Vad betyder tur

Substantiv

1. (generellt) (ofta nöjes-) färd med fordon eller till fots
Skall vi ta en tur med bilen? Skall vi gå en fjälltur?


2. (transport) färd med kollektivtrafiken, eller ett kollektivtrafikfordons färd
Antalet turer per dygn reducerades nyligen från 3 till 1, det kommer inte att dröja länge tills linjen helt läggs ner. Fraser: tur och retur


3. (dans) fastställd (ofta komplicerad) följd av danssteg

4. (överfört) svåröverskådlig (och ibland motsägelsefull) händelseförlopp med många växlingar

5. (plats i) bestämd ordningsföljd; egenskapen att vara den aktuella aktören i en process
När blir det min tur att leda programmet? Fraser: i sin tur, i tur och ordning, stå i tur, stå på tur


6. det att gynnas av slumpen; det att en positiv händelse inträffar när förloppet förefaller vara slumpartat eller svårförutsägbart
Det var tur att vi hann med tåget. Fraser: som tur var, tur i oturenEn synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.