Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 201 synonymer till akt rätt

Synonymer till rätt

Vad betyder rätt

Adjektiv

1. som är som den bör vara; som är i sin ordning; som överensstämmer med en given norm eller med vad som är föreskrivet eller med vad som krävs
Klicka på respektive fråga för att se rätt svar. Om man kom fram och gav rätt lösning vann man. Att lära sig rätt uttal på ett främmande språk är svårt.


2. som överensstämmer med eller ger uttryck åt verkliga förhållandet eller sanningen
Ger pressen rätt bild av det mångkulturella Malmö? Nu ser jag honom i hans rätta dager!


3. som bland flera möjligheter är det (enda) som motsvarar situationens krav, som kan eller bör komma i fråga eller som är lämpligt, som leder mot det åsyftade målet
Använd det rätta verktyget för uppgiften. Ja, det där är precis rätta sättet att göra det på. Vi sätter rätt man på rätt plats så att saker och ting blir gjorda. Rätt läkemedel till rätt patient, i rätt dos, vid rätt tillfälle och till rätt kostnad kan sammanfattas ändamålsenlig läkemedelsbehandling. Lär er att gå och cykla på rätt sida på både vägar och cykel/gångbanor! Låt den rätte komma in.


4. som har laglig befogenhet, laglig
Kommer en hund bort är det lätt att hitta rätt ägare om den är märkt och registrerad. Ett fastställande av faderskap har betydelse som bevis för att arvingen faktiskt är rätt arvinge.


5. (ofta substantiverat) som är sådan den bör vara i moraliskt avseende; moraliskt eller etiskt riktig; som är rättskaffens eller rättsinnig eller hederlig
Jag märkte att min fru inte förde en rätt vandel utan var mig otrogen. Jag har alltid försökt att göra det rätta. Lär era barn skilja mellan rätt och orätt.


6. böjningsform av rädd

7. böjningsform av rät

Adverb

8. ganska
Vanliga konstruktioner: vara rätt <adjektiv>, vara rätt så <adjektiv> Jag var rätt trött när jag kom hem.


9. avledning till adjektivet rätt; korrekt, ordentligt, riktigt
Min lillebror har inte ens lärt sig att knyta skona rätt. Besläktade ord: rätta, rättad, rätteligen, rättelse


10. avledning till adjektivet rät; rakt
Hon sprang rätt in i mig. Besläktade ord: rät, räta, rätad


11. avledning till adjektivet rädd; skrämt
Besläktade ord: rädd, rädsla


Substantiv

12. lag, juridik

13. domstol

14. maträtt

Verb

15. böjningsform av räda


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.