Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 16 synonymer till akt konvention

Synonymer till konvention

Vad betyder konvention

Substantiv

1. regel, norm, standard e.d. av gemensamt intresse på visst område, som är överenskommen eller accepterad inom en viss gemenskap; ofta i form av oskrivna men allmänt omfattade sedvanor; (även kollektivt) uppsättning sådana regler, normer e.d.
Det är svårt att föreställa sig hur mänskliga samhällen, modern naturvetenskap, konst och många, många andra mänskliga verksamheter kunde ens existera utan sådana konventioner som sociala normer, språkliga konventioner, matematisk notation, kemisk notation, konstnärliga konventioner, notskrift och många, många fler.


2. formell överenskommelse (särskilt mellan stater) om angelägenheter av gemensamt intresse på visst område
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och Genèvekonventionerna är exempel på internationella överenskommelser i form av konventioner.En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.