Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 21 synonymer till akt tradition

Synonymer till tradition

Vad betyder tradition

Substantiv

1. (mänsklig) kulturell aktivitet (ofta någon form av festlighet eller ceremoni) som inom ett samhälle (sedan länge) brukar utföras vid en bestämd tidpunkt
I Sverige är det en tradition att äta sill och dansa runt midsommarstången på midsommarafton. Besläktade ord: traditionell


2. hävd, sägen, särskilt använt i anslutning till begreppet muntlig tradition
En mot fursten ytterst fientlig tradition tillskriver honom en rad missgärningar.


3. (juridik) överlämnande av besittning från tidigare till ny ägare


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.