Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 58 synonymer till akt land

Synonymer till land

Vad betyder land

Substantiv

1. (politik) politiskt begränsat område (definierat utifrån vem som har makten över det); nation, stat; även när man inte menar själva nationen utan bara landområdet
Det är ofta svårt för de olika ländernas ledare att samsas. Jämför: nation, stat, nationalstat, rike Hyponymer: Appendix:Länder och nationaliteter/Svenska, Kategori:Svenska/Länder


2. odlingslott; stycke mark som lämpar sig för att brukas eller odlas
I år tänker jag plantera morötter i landet.


3. glesbefolkat område; område med låg befolkningstäthet (motsats till stad)
Varje sommar åkte de ut på landet. Besläktade ord: lantis, lantlig


4. (naturgeografi) all jordsyta förutom vatten; fastland (motsats till hav)
Land i sikte!


5. (främst i sammansättningar) främst obebyggd mark, terräng


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.