Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 23 synonymer till akt ort

Synonymer till ort

Vad betyder ort

Substantiv

1. samhälle, plats där flera hushåll har sin bostad
Fraser: på ort och ställe Jämför: by, stad


2. plats, ställe, som skiljer sig från omgivningen genom bebyggelse eller naturlig avgränsning
Jag befinner mig just nu på annan ort.


3. myndighetsinstans med hänsyn till dess hierarkiska position
Den här frågan bör diskuteras på annan ort. Fraser: högsta ort


4. (fackspråk) läge bestämt på matematisk eller vetenskaplig väg
Genom beräkningar och observationer kunde man fastställa stjärnans ort.


5. horisontell gruvgång, stället där gruvarbetare bryter malm eller kol

6. 1/100 av ett skålpund = 4,25 gram

7. 1/4 daler. En riksort = en 1/4 riksdaler (1500 och 1600 talen)


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.