Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 17 synonymer till akt materia

Synonymer till materia

Vad betyder materia

Substantiv

1. (fysik) de allra minsta och mest fundamentala enheterna som utforskats inom fysiken, och bygger upp hela det observerbara universum; den materia vi normalt observerar består av atomer, som grupperats i kemiska föreningar: polymerer, legeringar, blandningar och rena grundämnen
Över 90 procent av universums materia antas utgöras av så kallad mörk materia: materia som inte skickar ut strålning, vare sig synligt ljus eller annan, och som därför inte syns i några teleskop.[1] Hon förefaller mig vara av en finare materia än vi män, men jag kanske misstager mig, ty hennes kropp är mera sysselsatt med de animala förrättningarne än vår. [2] Varianter: materieEn synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.