Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 53 synonymer till akt medel

Synonymer till medel

Vad betyder medel

Substantiv

1. (kemi) ett ämne / en substans avsedd för ett specifikt ändamål, ofta – men inte nödvändigtvis – i form av vätska eller kräm
Har ni något medel för att ta bort rost?


2. medicin, behandling eller liknande som hjälper mot någon åkomma
Har du något medel mot eksem?


3. pengar; resurs
Parken byggdes med privata medel.


4. ett fysiskt objekt eller en metod som hjälper dig att uppnå ett mål
Använd alla tillgängliga medel för att slå tillbaka mot fienden.


5. (matematik) medelvärde
De utmätta värdena ligger något under medel.


Adjektiv

6. som befinner sig emellan andra


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.