Lexikon för svenska synonymer!


Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 28 synonymer till akt patron

Synonymer till patron
Vad betyder patron

Substantiv

1. (vapen) sammansatt stycke ammunition som består av projektil, laddning och tändsats
En patron fastnade mitt under eldgivningen och sprängde geväret.


2. utbytbar behållare som används i apparater av olika slag
Bläckstråleskrivaren behöver en ny (bläck)patron.


3. (ålderdomligt) titel för ägare av bruk eller gods
Bruket får sällan besök av patron Karlsson.


4. Sedan 1540 av franska patron "modell; schablon".

5. Samma som 1.

6. Sedan 1751 av latinska patronus "skyddsherre, målsman" av pater. Se även fader. Ursprungligen samma som 1.


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.