Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 13 synonymer till akt rehabilitering

Synonymer till rehabilitering

Vad betyder rehabilitering

Substantiv

1. (sjukvård) medicinskt övervakad träning med syfte till återanpassning till dagligt liv, antingen efter sjukdom/kroppskada, eller efter kriminellt beteende; det att åter göra /ngn/ habil, duglig
Allt mindre rehabilitering för långtidssjukskrivna


2. (juridik) återställa en tidigare social eller juristisk position, t.ex. återställande av äran


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.