Lexikon för svenska synonymer!
Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 30 synonymer till akt resning

Synonymer till resning

Vad betyder resning

Substantiv

1. handlingen att resa (upp) något, att ställa sig upp; (utvidgat) uppförande eller uppbyggande av något

2. upprätt hållning, upprättstående ställning; (om växt, byggnad o.d.) sträckning i höjden; (övefört, om personlighet) rakryggad självständighet, andlig storhet; (överfört, om konstverk o.d.) betydenhet, storslagenhet
Det är som om krigsupplevelsens våldsamhet hos en författare av Jüngers resning sprängde den bräckliga tyska romanformen.


3. (historia, statsvetenskap) det att gripa till vapen och göra uppror; det att sätta sig upp emot något

4. (juridik) ett extraordinärt rättsmedel som kan leda till att en lagakraftvunnen dom ändras, oftast pga nya omständigheter eller bevis
Jämför: överklagandeEn synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.