Lexikon för svenska synonymer!


Hitta synonymer, motsatsord och betydelser av ord och fraser
Vi hittade 13 synonymer till akt skärning

Synonymer till skärning
Vad betyder skärning

Substantiv

1. (matematik, mängdlära) mängdoperation liksom dess resultat i form av element som tillhör två eller fler mängder samtidigt, noteras med operatortecknet "∩"

2. (matematik, geometri) område där två geometriska objekt (linjer, ytor) möts

3. (väg- och vattenbyggnad) ställe där en väg eller järnväg eller dylikt ligger i ett dike nedanför terrängens omgivande eller ursprungliga yta


En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord.
Det mycket ovanligt att två ord har exakt samma betydelse varför synonymlexikon oftare betonar nyansskillnaden mellan två eller flera ord med liktydig betydelse. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.