Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

Att vara svag - Korsord Hjälp


Vad betyder klen

Adjektiv

1. svag, vek och kraftlös
1727: Den swänska wårdande fåra-herdens trogne wäg-wisare til en god fåra-skiötzel, jemte et bihang om potatoes eller jord-päron, samt alm- wild- apal- och eke-träns planterande., Jonas Alströmer: Så gagnelige som Fåren äro, så klene och veklige äro de ock, i ty de lätteligen i hvarjehanda siukdomar råka kunna.


2. tunn, mager och skör

3. ynklig och liten
Korsordshjälp & korsordslexikon