Korsordslexikon för korsordslösare !
Korsordshjälp – hitta lösningar på korsord snabbt och enkelt.


Alla lösningar i Korsordshjälpen för komma i besittning av – 1 resultat.

En resurs som används för att uppnå något - Korsord Hjälp


Vad betyder medel

Substantiv

1. (kemi) ett ämne / en substans avsedd för ett specifikt ändamål, ofta – men inte nödvändigtvis – i form av vätska eller kräm
Har ni något medel för att ta bort rost?


2. medicin, behandling eller liknande som hjälper mot någon åkomma
Har du något medel mot eksem?


3. pengar; resurs
Parken byggdes med privata medel.


4. ett fysiskt objekt eller en metod som hjälper dig att uppnå ett mål
Använd alla tillgängliga medel för att slå tillbaka mot fienden.


5. (matematik) medelvärde
De utmätta värdena ligger något under medel.


Adjektiv

6. som befinner sig emellan andra
Korsordshjälp & korsordslexikon